SnakebunkAnimaliaAvesAnseriformes

Aythya

Aythya ferina

Common Pochard / Brunand

aythya_ferina_3463

Danube-delta, Dobrogea, Romania, 2018-06-05 07:29

aythya_ferina_2076

Burgas, Bulgaria, 2016-05-05 09:18

aythya_ferina_3461

Danube-delta, Dobrogea, Romania, 2018-06-05 07:06

Aythya nyroca

Ferruginous Duck / Vitögd dykand

aythya_nyroca_2354

Theater, Bence's farm, Kiskunsági National Park, Hungary, 2016-06-10 10:06

aythya_nyroca_3449

Pygmy cormorant hide, Sakertour, Hortobágy National Park, Hungary, 2018-05-04 15:43

aythya_nyroca_2351

Theater, Bence's farm, Kiskunsági National Park, Hungary, 2016-06-10 10:06

aythya_nyroca_2350

Theater, Bence's farm, Kiskunsági National Park, Hungary, 2016-06-10 10:06

aythya_nyroca_2352

Theater, Bence's farm, Kiskunsági National Park, Hungary, 2016-06-10 10:06

Aythya collaris

Ring-necked Duck / Ringand

aythya_collaris_1707

Källstorps våtmark, Falkenberg, Sweden, 2015-05-08 18:45

aythya_collaris_3158

Halmstads reningsverk, Halmstad, Sweden, 2017-12-17 13:14

Aythya fuligula

Tufted Duck / Vigg

aythya_fuligula_4481_dxo

Aspen, Lerum, Sweden, 2020-12-25 12:13

aythya_fuligula_1690

Trönninge ängar, Halmstad, Sweden, 2015-04-12 07:33

aythya_fuligula_3093

Mývatn, Iceland, 2017-06-07 16:48

aythya_fuligula_1814

Källstorps våtmark, Falkenberg, Sweden, 2015-06-30 17:43

aythya_fuligula_3092

Mývatn, Iceland, 2017-06-06 16:34

Aythya marila

Greater Scaup / Bergand

aythya_marila_2892

Mývatn, Iceland, 2017-06-05 18:23

aythya_marila_2897

Mývatn, Iceland, 2017-06-05 18:28

aythya_marila_2896

Mývatn, Iceland, 2017-06-05 18:25

aythya_marila_4542_dxo

Munkagårdsfloen, Falkenberg, Sweden, 2021-04-02 07:14