SnakebunkPhotographs

Amphibia

Bufo bufo

Common Toad / Vanlig Padda

bufo_bufo_2523

Källstorps våtmark, Falkenberg, Sweden, 2017-04-10 12:31

bufo_bufo_86

Odenvägen, Falkenberg, Sweden, 2012-10-11 13:40

Rana temporaria

Common Frog / Vanlig Groda

rana_temporaria_88

Odenvägen, Falkenberg, Sweden, 2012-10-11 13:42